Văn phòng Hội

16/01/2017 14:25 Số lượt xem: 58
Văn phòng Hội

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222. 3.827.037 - 3.874.816

 

Chánh văn phòng: Phạm Vũ Tuấn

Điện thoại: 0222. 3.827.037

Di động:     0912.566.333

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Loan

Điện thoại: 0222. 3.827.037

Di động:     0968.508.909

 

Phóng viên - Biên tập viên: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: 0222. 3.827.037

Di động:     0979.339.529

 

Kế toán: Nguyễn Thị Nhàn

Điện thoại: 0222. 3.827.037

Di động:     0972.916.768

 

Văn thư: Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: 0222. 3.827.037

Di động:     0976.388.190

 

Lái xe: Lê Văn Sĩ

Điện thoại: 0222. 3.827.037

Di động: 0975.955.733