Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

21/05/2020 08:30 Số lượt xem: 27

Ngày 20-5, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V là dịp tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV (năm 2015); đề ra phương hướng, nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong những năm tới. Đồng thời biểu dương thành tích, kết quả của các phong trào thi đua yêu nước; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua, qua đó tiếp tục khơi dậy khí thế thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua Đại hội, sẽ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới. Dự kiến, Đại hội được tổ chức trong tháng 8-2020, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc với gần 750 đại biểu tham dự.
Các đại biểu thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội, Phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị, những nội dung, hoạt động chính và công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, dự kiến kinh phí…
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh bám sát nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giúp Ban Tổ chức triển khai kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin kịp thời về các hoạt động tổ chức trước, trong và sau Đại hội; tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực… để Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V thành công, bảo đảm đúng ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

Thu Huyền
Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử