Tỉnh ủy tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

13/11/2020 08:00 Số lượt xem: 43

Chiều 12-11, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Tỉnh ủy tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm theo yêu cầu Chỉ thị 35-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư: Công tác chuẩn bị Văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng. Chất lượng Văn kiện được đánh giá cao, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh được chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, bám sát thực tế; công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch nên tạo được sự thống nhất cao; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, với nội dung, hình thức phong phú; việc bầu cử BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên bảo đảm đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và các quy định, hướng dẫn của T.Ư. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100%. Chất lượng nhân sự trúng cử được nâng lên, bảo đảm cơ cấu theo quy định; tỷ lệ cấp ủy viên nữ, tuổi trẻ đạt và vượt quy định.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là sự kiện tập trung trí tuệ, sáng tạo, quyết tâm của toàn Đảng bộ, của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; ghi nhận các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, thành viên các Tiểu ban, Tổ giúp việc, các bộ phận liên quan đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được phân công, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong các tổ chức Đảng, đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh; chủ động xây dựng các đề án, báo cáo trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; các cấp ủy khẩn trương hoàn thành việc phân công nhiệm vụ cấp ủy sau Đại hội, giao UBKT Tỉnh ủy giám sát, kiểm tra ở tất cả các Đảng bộ trực thuộc nhằm bảo đảm việc phân công, phân nhiệm đúng đề án, đúng nguyên tắc, quy định… Trước mắt, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí Tỉnh ủy viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX. Tiến hành tổng kết công tác năm 2020 gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm theo quy định; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nổi cộm; thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 đề ra và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhân dịp này, 21 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Xuân Me-Việt Anh
Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử