Thông báo về việc nhận tác phẩm dự thi Giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2016

18/01/2017 14:34 Số lượt xem: 501

1. Đối tượng dự thi: Tất cả các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh, các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, mỗi tác giả được tham dự tối đa không quá 03 tác phẩm.

2. Tác phẩm dự thi: Những tác phẩm báo chí phản ánh về Bắc Ninh đã đăng tải trên loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình từ cấp tỉnh trở lên, trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016.

3. Thể loại báo chí dự thi: Tất cả các thể loại báo chí gồm: Tin, bài thông tấn, phản ánh, phỏng vấn; người tốt việc tốt; ảnh báo chí; xã luận, bình luận, chuyên luận; phóng sự, điều tra, ký báo chí, phim tài liệu, chương trình phát thanh trực tiếp.

4. Thời gian nhận tác phẩm dự thi:  Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi (có thể gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc gmail) từ 15-3-2017 đến 15-4-2017.

Các Chi hội: Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH Bắc Ninh, Tạp chí Người Kinh Bắc thực hiện đúng quy định: Tập hợp tác phẩm của hội viên và hoàn tất việc chấm sơ khảo trước khi gửi tác phẩm về Ban tổ chức.

5. Nơi nhận tác phẩm dự thi:

 Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh, đường Nguyên Phi ỷ Lan – Phường Suối Hoa – Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02413. 874816.

 

                                          

HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH