Thông báo gia hạn Giải báo chí 65 năm ngành Công Thương Việt Nam

04/07/2016 10:46 Số lượt xem: 476
(HNBVN). Ngày 04 tháng 4 năm 2016, Hội đồng Giám khảo Giải báo chí 65 năm ngành Công Thương đã ra Thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm báo chí dự Giải. Dưới đây là toàn văn Thông báo.

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIA HẠN NHẬN TÁC PHẨM

DỰ GIẢI BÁO CHÍ 65 NĂM NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 

Kính gửi:            

  -  Các Liên chi hội và các Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

  • Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố

     Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-BCT ngày 11/3/2016 của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng Giám khảo Giải báo chí 65 năm ngành Công Thương và Công văn số 2668/BCT-VP ngày 28/3/2016 của Bộ Công Thương gửi Hội Nhà báo Việt Nam về việc gia hạn Giải báo chí 65 năm ngành Công Thương;

     Hội đồng Giám khảo thông báo quyết định của Ban Tổ chức Giải gia hạn thời gian nhận tác phẩm báo chí dự Giải báo chí 65 năm ngành Công Thương đến hết ngày 15/4/2016 (theo dấu bưu điện).

     Tác phẩm xin gửi về địa chỉ Ban Tổ chức Giải: Phòng Báo chí – Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Báo Công Thương (Tầng 10-11, Toà nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).  

     Để Giải thành công tốt đẹp, Hội đồng Giám khảo trân trọng đề nghị Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc động viên, đôn đốc hội viên gửi tác phẩm dự Giải theo thời hạn trên. 

 

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (để b/c);                            
  • Lưu VP, Ban Nghiệp vụ.