Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Triển khai Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

15/05/2018 15:00 Số lượt xem: 55

Chiều 14-5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; triển khai Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen

cho 5 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Túc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Chứng nhận

cho các tác giả đạt giải Nhất về sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật,

báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào sinh hoạt, trở thành nội dung thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị; tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ niêm yết tại trụ sở. Một số kết quả tiêu biểu: Có 97,6% người đứng đầu cấp ủy Đảng, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo đạt hơn 90%; năm 2017, toàn tỉnh tổ chức được 458 cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; cấp huyện lựa chọn 42 vấn đề, cấp xã lựa chọn 231 vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn tại, hạn chế và giải quyết đạt hơn 80%...

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Chứng nhận cho các tác giả đạt giải Nhì.

Sau 2 năm triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn tỉnh có hơn 3 nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự; 80 chuyên mục truyền hình; trên 300 buổi biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim tư liệu; 6 cuộc trưng bày, triển lãm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, có 135 bài, 17 phóng sự, 56 tác phẩm tham gia dự thi. Các tác phẩm cơ bản bám sát vào chủ đề, tập trung tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…đảm bảo đúng định hướng sáng tác và kế hoạch, quy chế xét giải thưởng, đặc biệt là phản ánh về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội sau 20 năm tái lập tỉnh. Kết quả, có 40 tác phẩm tiêu biểu đạt giải, trong đó có 4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 12 giải Ba, 14 giải Khuyến khích.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trao Chứng nhận cho các tác giả đạt giải Ba.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất nhấn mạnh: Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh. Năm 2018, thực hiện chủ đề “Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022”; các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh, đề nghị: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng trong tự phê bình và phê bình; từng chi bộ định kỳ sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên; thảo luận, tìm các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra phương hướng phấn đấu; đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh (trong năm 2018, 2019) gắn với kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chú trọng biểu dương đối với người lao động ở cơ sở, những việc làm nhỏ, bình dị, gần gũi với quần chúng nhân dân; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm; định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, gắn triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của T.Ư và tỉnh; chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; đề cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 2, giai đoạn 2018-2020.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Ban chỉ đạo sáng tác, quảng bá các tác phẩm tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, khuyến khích đông đảo văn nghệ sỹ, nhà báo, hội viên sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy chế giải thưởng cho phù hợp với tiêu chí của T.Ư…

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, triển khai Chỉ thị số 20-CT/T.Ư của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 5 tập thể 1 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 
Ngô Thành-Nguyễn Hoa
Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử