Phát huy vai trò các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị *

30/08/2017 09:58 Số lượt xem: 311

(Lược trích phát biểu hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” lần thứ II, năm 2017 của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh)

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Tỉnh ủy tổ chức phát động Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - “Giải Búa liềm vàng” lần thứ 2, năm 2017.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đại biểu, khách quý, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” là giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm phản ánh, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, bệnh quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…; đáp ứng nguyện vọng và tâm huyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong số 6 nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Giải được tổ chức hàng năm, do Ban Tổ chức Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam là các đơn vị phát động cuộc thi.

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất, năm 2016, cả nước có hơn 1.400 nhà báo dự giải, với 1.173 tác phẩm báo chí dự thi và 47 tác phẩm được trao giải. Với Bắc Ninh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức giải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tích cực phát động hưởng ứng cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh; các tác phẩm dự thi đã phản ánh tương đối toàn diện, có chiều sâu về công tác xây dựng Đảng ở các địa phương, ngành, lĩnh vực; Ban Tổ chức đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất gửi về tham dự giải, trong đó tác phẩm “Phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Những nút thắt đang được tháo gỡ” của nhóm tác giả Đỗ Thanh Xuân, Vũ Văn Thắng, Báo Bắc Ninh đã đạt giải Khuyến khích. Tuy thành tích còn khiêm tốn, song đó là những bước khởi đầu để báo chí Bắc Ninh tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt được thành tích cao hơn trong giải lần này và thời gian tiếp theo.

Năm 2017, năm thứ hai toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng; năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội tiếp tục tăng cường chống phá nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, khối đại đoàn kết dân tộc; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vẫn là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Việc tổ chức giải Búa liềm vàng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống” góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhiệm vụ cấp bách, sống còn hơn lúc nào hết.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” lần thứ 2, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch hưởng ứng. Thông qua Giải nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời cũng nhằm động viên, cổ vũ những người viết về xây dựng Đảng có thêm động lực để có những tác phẩm báo chí có giá trị cao, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Búa liềm vàng” lần thứ 2 - năm 2017. Để việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần này đạt kết quả tốt nhất, tôi đề nghị:

Thứ nhất, các tác phẩm dự thi cần tiếp tục tuyên truyền về Đảng và công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phản ánh những vấn đề thực tiễn liên quan đến thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 03, số 05 của Bộ Chính trị; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

Thứ hai, Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức cùng cấp chỉ đạo công tác thông tin, truyên truyền; chủ động cung cấp thông tin liên quan đến giải báo chí “Búa liềm vàng”, nhất là những thông tin về công tác xây dựng Đảng của các cấp, các ngành để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có đủ tư liệu cần thiết để viết bài hưởng ứng giải.

Thứ ba, các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh cần tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng một cách sâu sắc, đồng bộ, đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và trình độ của các nhóm đối tượng. Đăng tải công khai, rộng rãi thể lệ và những thông tin liên quan đến cuộc thi. Khuyến khích, động viên phóng viên, biên tập viên viết bài về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh; phản ánh, quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Ninh năng động, đang hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022;

Thứ tư, cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giải báo chí “Búa liềm vàng”; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia viết bài hưởng ứng giải.

Lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và sự chỉ đạo của các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương; sự tham gia tích cực của đội ngũ phóng viên, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, những người làm báo và những cây bút không chuyên; sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình, tâm huyết của đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh, đây là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thành công của giải.

(* Đầu đề do báo Bắc Ninh đặt)
Nguồn: Báo Bắc Ninh