Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đề ra

25/09/2020 09:30 Số lượt xem: 31

(Lược trích diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh)

Trong không khí hào hùng của những ngày thu lịch sử, kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9.
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị số 35 CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu khai mạc Đại hội.

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, được sự nhất trí của Bộ Chính trị, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

Đại hội chúng ta vui mừng chào đón Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về dự và chỉ đạo Đại hội;  chào mừng  đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương, nguyên Ủy viên BCH Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu I; lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan Trung ương theo dõi tỉnh; lãnh đạo tỉnh Bắc Giang anh em; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; đại biểu thay mặt cho những người con quê hương Bắc Ninh đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội và đặc biệt xin được nhiệt liệt chào mừng 315 đại biểu chính thức, những đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 58 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội. 
Đại hội xin chào mừng và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự, theo dõi và đưa tin về Đại hội.
Kính chúc các đồng chí và các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta di sản vô cùng quý giá là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê Nin hợp thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.
Đại hội thành kính tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối của quê hương Bắc Ninh: Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt và nhiều đồng chí khác; các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đồng bào, đồng chí, những người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh đã cống hiến, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là động lực tinh thần quan trọng, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh phấn đấu vươn lên. 

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở thành công tốt đẹp, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đã có hàng nghìn ý kiến tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo các cấp qua các thời kỳ; các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, tổ chức xã hội; nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đã được các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể phát động rộng rãi. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đó là những thành quả rất đáng tự hào, thể hiện niềm tin, tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đây chính là động lực, tiền đề quan trọng, góp phần làm cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành công. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp to lớn đó.

Toàn cảnh Đại hội.

Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; những thành tựu đó đã khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 
Hòa trong thành tựu chung của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh luôn tự hào về những thành quả đạt được sau hơn 23 năm tái lập tỉnh và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, sự tác động do suy giảm kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19; song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể cơ quan Trung ương và sự hợp tác của các tỉnh, thành phố bạn; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống, kết quả của nhiều nhiệm kỳ trước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, như: Quy mô nền kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất nhập khẩu, xây dựng nông thôn mới, một số chỉ tiêu về giáo dục, y tế, an sinh xã hội… Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố.
Bắc Ninh là một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cơ bản là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả nước.
Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, chúng ta cũng nhận thấy rõ một số hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực cần sớm khắc phục. 
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức khó lường, cần được dự báo cụ thể, để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp.
Thực hiện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định và Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai thực hiện 4 nội dung quan trọng như sau:
1- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.
2- Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX. 
3- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4- Bầu đại biểu đại diện cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” Đoàn Chủ tịch đề nghị mỗi đồng chí đại biểu dự Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đề ra, góp phần vào thành công chung của Đại hội. 
Với ý nghĩa đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử