Hội thảo Nghiên cứu văn hóa Kinh Bắc từ phương diện văn hóa truyền thống

29/09/2017 07:54 Số lượt xem: 281

Sáng 29-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức hội thảo “Nghiên cứu văn hóa Kinh Bắc từ phương diện văn hóa truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc” với sự tham gia của các đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý có chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Quang Khải, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ,

nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đọc đề dẫn hội thảo.

 

Trong lời phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Ban Tổ chức nhấn mạnh: Bắc Ninh ngày nay thuộc Kinh Bắc xưa là tỉnh có nhiều làng nghề thủ công cổ truyền nổi tiếng, nhiều nét đẹp văn hóa, truyền thuyết, tín ngưỡng và nhiều phong tục vẫn được lưu truyền với 1.558 di tích lịch sử văn hóa (trong đó, trên 200 di tích cấp Quốc gia), 547 lễ hội truyền thống, là nơi lưu giữ nhiều bảo vật Quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bắc Ninh cũng là vùng đất khoa bảng có nhiều vị đại khoa, nơi phát tích vương triều Lý và quê hương của nhiều chiến sĩ cộng sản lỗi lạc.

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc luôn giữ gìn được nét đẹp văn hóa truyền thống và dùng đó làm điểm tựa tinh thần cho sự phát triển. Từ khi tái lập đến nay, Bắc Ninh đã vươn lên như một điểm sáng về phát triển kinh tế, cùng với đó, lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn, phát triển văn hóa đặc sắc của quê hương trước những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu văn hóa Kinh Bắc từ phương diện văn hóa truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc” được tổ chức nhằm thống nhất những nét cơ bản trên những quan điểm về cách nghiên cứu văn hóa của vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc, tập hợp các kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học chuyên ngành văn hóa, đánh giá trữ lượng văn hóa truyền thống ở Bắc Ninh, từ đó đề xuất hướng bảo tồn và phát huy truyền thống văn hiến Kinh Bắc -Bắc Ninh, đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức và sự hiểu biết cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh về giá trị của văn hóa truyền thống dân tộc nói chung, của tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Hội thảo nhận được 19 bài tham luận tâm huyết của các đại biểu, trong đó tập trung phân tích, làm rõ những đặc điểm riêng có của văn hóa truyền thống vùng Kinh Bắc - Bắc Ninh. Qua đó, đề xuất phương án bảo tồn và phát huy những giá trị của văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp và đậm đà bản sắc văn hóa, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc TW vào năm 2022.

Nguyễn Liên
Nguồn: Hội Nhà báo tỉnh