Hội Nhà báo tỉnh kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2019

19/06/2020 17:00 Số lượt xem: 39

Ngày 19-6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và tổng kết, trao giải Giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí và các nhà báo.

Cùng với báo chí cả nước, những người làm báo tỉnh Bắc Ninh tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, đưa báo chí tỉnh nhà ngày một phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của các tầng lớp nhân dân, công chúng, bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình trong và ngoài tỉnh. Phát huy truyền thống 95 năm của báo chí cách mạng Việt Nam và 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam, những người làm báo tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững định hướng chính trị, để báo chí luôn xứng đáng là công cụ quan trọng của Đảng, là phương tiện đắc lực của công tác tư tưởng. Hội Nhà báo tỉnh đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo. Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 43 - CT/ TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới…

Giải báo chí Ngô Gia Tự năm 2019 có 96 tác phẩm của gần 100 tác giả, nhóm tác giả dự giải thuộc 2 nhóm thể loại: Tin, bài phản ánh, ảnh báo chí, phóng sự ngắn phát thanh-truyền hình, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người tốt việc tốt và nhóm thể loại: Phóng sự, ký, điều tra, chính luận, phim tài liệu, chuyên mục PT-TH. Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng các tác phẩm tham dự giải năm nay khá tốt, phản ánh toàn diện các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt là có nhiều tác giả, nhóm tác giả có những loạt bài, cụm bài phản ánh sâu sắc các vấn đề, sự kiện của tỉnh, những nội dung dư luận quan tâm, cách làm mới, kinh nghiệm hay trong các phong trào thi đua yêu nước… Ban tổ chức đã trao giải cho 33 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả ở các nhóm thể loại.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm và tổng kết, trao giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2019, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam; chúc mừng các tác giả đạt giải báo chí Ngô Gia Tự năm 2019. Cùng với sự phát triển và ngày càng lớn mạnh của báo chí cả nước, báo chí Bắc Ninh đã có sự vươn lên, trưởng thành, phát huy vai trò tích cực trên mặt trận thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận… Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí, những người làm báo Bắc Ninh tiếp tục có nhiều nỗ lực, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, 11 đồng chí có nhiều đóng góp vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí; 9 đồng chí được nhận thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÂN LỄ KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan và Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Quốc Chung trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao giải Nhất nhóm B cho nhóm tác giả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trao giải Nhất cho nhóm tác giả đoạt giải.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy trao giải Nhì cho các tác giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong trao giải Nhì cho các tác giả nhóm B.

BÁO CHÍ BẮC NINH LÀ PHƯƠNG TIỆN TUYÊN TRUYỀN QUAN TRỌNG; LÀ CẦU NỐI GIỮA GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN *

(Lược trích phát biểu của đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam và tổng kết, trao giải báo chí Ngô Gia Tự 2019)

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cách đây vừa tròn 95 năm, Báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội - Một tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng ta đã xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng của giai cấp vô sản Việt Nam.

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, báo chí là công cụ, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, tập hợp, tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp báo chí, đánh giá cao vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của báo chí.

Cùng với sự phát triển và trưởng thành của báo chí cả nước, báo chí Bắc Ninh đã không ngừng phấn đấu vươn lên, trưởng thành nhanh chóng trên nhiều mặt, phát huy vai trò tích cực trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong những năm qua, báo chí ngày càng thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Đảng, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân trong tỉnh. Đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đến với nhân dân. Đã bám sát và phản ánh mọi mặt của cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh. Báo chí cũng đã có nhiều cố gắng trong việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, cái hay, cái đẹp trong xã hội; Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương; làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần, tạo nên bầu không khí dân chủ trong xã hội, góp phần nâng cao dân trí, xứng đáng là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng và là cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh đã đạt được, cũng như sự nỗ lực cố gắng của các hội viên, nhà báo tỉnh thời gian qua, xin chúc mừng các tác giả đạt giải báo chí Ngô Gia Tự - 2019. Tôi mong rằng trong thời gian tới các đồng chí - các nhà báo vinh dự có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, tiếp tục phát huy hơn nữa, tích cực lao động sáng tạo hơn nữa, để mùa giải tới chúng ta có nhiều thành tích xuất sắc hơn và có nhiều tác phẩm tham gia, đoạt giải các giải báo chí Quốc gia.

Bên cạnh những kết quả và ưu điểm đạt được, công tác Hội và hoạt động báo chí tỉnh ta cần khắc phục một số mặt hạn chế. Đó là: Cần thông tin một cách đầy đủ, sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, biên pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể của cấp uỷ, chính quyền đến nhân dân để nhân dân cùng hiểu, tham gia trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Còn ít những tác phẩm báo chí tiêu biểu, có chất lượng cao mang hơi thở của cuộc sống và có tính phát hiện, định hướng cho dư luận xã hội. Số lượng tham gia giải năm nay ít hơn năm 2018, trong đó thể loại phóng sự, ký, điều tra chính luận ít. Các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt xuất hiện trên báo chí chưa nhiều. Tính chiến đấu của báo chí chưa mạnh, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện tiêu cực trong xã hội còn ít. Sức thuyết phục, hấp dẫn thu hút sự quan tâm của nhân dân đối với báo chí chưa cao. Nhận thức về chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số nhà báo cũng cần nâng cao hơn nữa. Nội dung hoạt động của Hội Nhà báo có lúc, có nơi còn hình thức, thiếu tính hấp dẫn.

Tôi mong rằng, thời gian tới, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh cần quan tâm và có các biện pháp cụ thể để từng bước khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót đó và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt, đáp ứng nhu cầu và thực tiễn đặt ra. Cụ thể cần quan tâm thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Đối với Hội Nhà báo tỉnh

Thứ nhất, là cần chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, đúng yêu cầu đã đề ra.

Thứ hai, trên tinh thần Chị thị số 43 ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí và Hội Nhà báo tỉnh phát triển, song Hội Nhà báo tỉnh cần chú ý, quan tâm làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, học tập, tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung có liên quan đến công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Luật báo chí… để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong thời kỳ mới.

Thứ ba, cần đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa vị thế chính trị của Hội trong đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng và nhận thức cho hội viên, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí góp phần vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí của tỉnh.

Thứ tư, để thực hiện tốt vai trò chức năng của một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đặc thù, Hội cần phải làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết hội viên. Phát huy trí tuệ tập thể và các nhà báo có kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với các cơ quan Báo chí trong tỉnh

Thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin đảm bảo khách quan, đầy đủ, kịp thời, chính xác, phong phú và đa dạng. Nâng cao tính chiến đấu, tính hấp dẫn của từng loại hình báo chí, mỗi tác phẩm báo chí phải là một tác phẩm có chất lượng, thể hiện sự sâu sắc, có tính khái quát, lý luận và tính tổng kết cao.

Thứ hai, giữ vững và phát huy tính định hướng của công tác thông tin tuyên truyền phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin đa dạng của nhân dân, bạn đọc, khán thính giả trong và ngoài tỉnh.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sáng tác quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ tư, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo xây dựng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí, phát huy tốt vai trò, trí tuệ, sự nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên báo chí làm việc, cống hiến, sáng tạo và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Trong thời gian qua, tỉnh đã rất quan tâm, những đề nghị của các cơ quan báo chí chí đã được giải quyết kịp thời, lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động. Tuy nhiên các cơ quan báo chí, các nhà báo cần nâng cao trình độ mọi mặt, chuyên môn nghiệp vụ và quan tâm xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên để có các tác phẩm có chất lượng tốt hơn trong thời gian tới.

Kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tôi mong muốn mỗi hội viên, nhà báo và những người làm báo trên địa bàn tỉnh cần thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, ra sức học tập, rèn luyện, công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo. Không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đấu tranh không khoan nhượng chống mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Nâng cao ý thức trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp, sâu sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp báo chí.

Lê Đại- Đức Quý
Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử