Hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

15/03/2020 16:14 Số lượt xem: 32

Chiều 13-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước sơ kết triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG); công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng DVCQG; ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì. Tại điểm Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh.

Sau 3 tháng triển khai Cổng DVCQG, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Kết quả, có 13.681 hồ sơ trực tuyến được thực hiện trên Cổng; chuẩn hóa, công khai 6.956 TTHC, trong đó cắt giảm, bãi bỏ 544 TTHC hết hiệu lực, trùng lặp; tiếp nhận, xử lý 4.558 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng DVCQG trong quý I-2020; ra mắt và giới thiệu về Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thời gian tới tập trung khẩn trương hoàn thành kết nối, tích hợp giữa Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng DVCQG; lựa chọn các TTHC, dịch vụ công có đối tượng sử dụng lớn để tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG; chuẩn hóa thông tin, dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;  thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC làm cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức…từ đó, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong tỉnh nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giảm thời gian tiếp nhận và trả kết quả với các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; triển khai việc chuẩn hóa hệ thống báo cáo, cơ sở dữ liệu; giảm dần sử dụng văn bản giấy; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định…từ đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

Xuân Me
Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử