Các Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

24/09/2020 16:30 Số lượt xem: 34

Chiều 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ Nhất. Tham dự Đại hội có 11 Đoàn đại biểu, với 315 đại biểu chính thức. 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX Nguyễn Nhân Chiến về dự Đại hội. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ thị xã Từ Sơn. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Du. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Quế Võ. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Yên Phong. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Gia Bình. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Thành. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Nhóm PV
Nguồn: Báo Bắc Ninh Điện tử