Đề cương tuyên truyền về Kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/07/2016 10:46 Số lượt xem: 706
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Để phục vụ công tác tuyên truyền sau bầu cử, Ban biên tập Website Hội Nhà báo Việt Nam xin đăng tải Đề cương tuyên truyền Kết quả cuộc bầu cử. Trân trọng đề nghị các cấp Hội sớm tổ chức triển khai thực hiện.
Xin vui lòng tải văn bản TẠI ĐÂY.
 
Nguồn: HNBVN