Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

16/11/2018 08:28 Số lượt xem: 1138

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

 

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ Mười của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Thông báo

Dự kiến chia tổ thảo luận tại kỳ họp - Chia tổ

I. Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

 

1. Nội dung thường kỳ:

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Báo cáo tóm tắt

- Báo cáo chi tiết

- Dự thảo NQ

2

Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019.

- Tờ trình

- Báo cáo

- Dự thảo NQ

3

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

4

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.

- Báo cáo

- Dự thảo NQ

5

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

- Báo cáo

- Dự thảo NQ

6

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo

7

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo

8

Báo cáo công tác thi hành án năm 2018; nhiệm vụ năm 2019

- Báo cáo

9

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2019; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019

- Báo cáo

10

Tờ trình về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

11 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2018 - Báo cáo
12 Báo cáo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tám; trả lời ý kiến cử tri và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh

1. Công ty Điện lực BN

2. Bộ CHQS tỉnh

3. Sở Công thương

4. Sở VHTTDL

5. Sở GTVT

6. Sở Xây dựng

7. Sở GD&ĐT

8. Sở Y tế

9. Sở NN&PTNN

10. Sở LĐ,TB&XH

11. Sở Nội vụ

12. Sở TN&MT

13. Sở Tài chính

14. Công an tỉnh

15. UBND huyện Lương Tài

2. Nội dung chuyên đề:

 

1

Tờ trình đề nghị thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

2

Tờ trình đề nghị ban hành chính sách phát triển hệ thống giáo dục Mầm non và phổ thông ngoài công lập tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

3

Tờ trình về việc mua sắm thiết bị phòng thư viện điện tử, phòng học thông minh trang bị cho các trường Trung học cơ sở và xây dựng bể bơi tại các trường Trung học phổ thông công lập, giai đoạn 2019-2020.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

4

Tờ trình về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

5

Tờ trình đề nghị nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

6

Tờ trình về định mức quà tặng cho đối tượng người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) và Tết Nguyên đán hằng năm tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

7

Tờ trình đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

8

Tờ trình về việc Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Phụ lục

9

Tờ trình về việc Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

10

Tờ trình về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

11

Tờ trình về việc quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

12

Tờ trình về việc sáp nhập một số thôn thuộc huyện Lương Tài.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

13

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh khóa XVIII phê duyệt Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến năm 2030.

- Báo cáo

14 Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Tờ trình

 II. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

 

 

Báo cáo kết quả công tác năm 2018; nhiệm vụ công tác năm 2019.

- Báo cáo

III. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh:

 

 

Báo cáo kết quả công tác năm 2018; nhiệm vụ công tác năm 2019.

- Báo cáo 

IV. Uỷ ban MTTQ tỉnh:

 

1

Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND, UBND tỉnh.

- Thông báo

2 Báo cáo 5 năm kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, giai đoạn 2013-2018 - Báo cáo

V. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV.

 

VI. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh:

 

1

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Báo cáo

2

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018; nhiệm vụ công tác năm 2019.

- Báo cáo chi tiết

- Báo cáo tóm tắt

3

Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời UBND tỉnh năm 2018.

- Báo cáo

4

Dự kiến chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

VII. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

 

1

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

- Báo cáo

2

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Báo cáo

3

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội.

- Báo cáo

          Tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ: Tải về tại đây