Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10/07/2018 07:48 Số lượt xem: 839

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Văn phòng HĐND tỉnh liên tục cập nhật...

  Chia tổ thảo luận: 

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ Tám của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thông báo:

I. Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

 

1. Nội dung thường kỳ  
1.1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo

- Báo cáo tóm tắt

- Dự thảo NQ

1.2 Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

- BC tóm tắt

- BC chi tiết

1.3 Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.

- BC tóm tắt

- BC chi tiết

- Dự thảo NQ

- Phụ lục

1.4 Báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. - Báo cáo

 

1.5

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo

1.6 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo

1.7 Báo cáo tình hình quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng theo Nghị định số 68 của tỉnh Bắc Ninh năm 2017. Kế hoạch chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng theo Nghị định số 68 của tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

- Báo cáo

1.8 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

1. Điện lực;

2. Sở Nội vụ;

3. Sở KH&ĐT;

4. BHXH

5. Bộ CHQS

6. Sở Công thương

7. Sở GT-VT

8. Sở VHTTDL

9. Sở Y tế

10. Sở LĐ,TB&XH

11. Sở TT&TT

12. Sở Xây dựng

13. Sở GD&ĐT

14. Sở NN&PTNT

15. Sở Tài chính

16. Sở TN-MT

17. UBND huyện Quế Võ

18. Ban QLCKCN

19. UBND TP Bắc Ninh

2. Nội dung chuyên đề
2.1 Tờ trình đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ các trường mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

2.2 Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức chi cho hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

2.3 Tờ trình đề nghị thông qua Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng dưới 20ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Phụ lục

2.4

Tờ trình đề nghị sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

- Phụ lục

2.5 Tờ trình đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2018-2019.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

2.6

Tờ trình đề nghị bổ sung quy hoạch và thành lập Khu công nghệ cao Bắc Ninh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

2.7

Tờ trình đề nghị triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

 

II. Báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.

 

- Báo cáo tóm tắt

- Báo cáo chi tiết

 

III. Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.

 

- Báo cáo

 

IV. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và những kiến nghị của MTTQ đối với HĐND tỉnh.

- Báo cáo
V. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh  
1

Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo
2

Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, xử lý giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh.

- Báo cáo
3

Thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

4

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Báo cáo
  VI. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh  
1 Ban Pháp chế: - Báo cáo
2 Ban Kinh tế - Ngân sách. - Báo cáo
3 Ban Văn hóa - Xã hội. - Báo cáo