Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

29/05/2017 16:05 Số lượt xem: 3258

Gửi ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh, công văn mẫu phiếu tải về tại đây.

Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tải về tại đây

Chia tổ thảo luận. Tải về tại đây

I. Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

1. Nội dung thường kỳ:

1.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo tóm tắt. Báo cáo chi tiết; Dự thảo nghị quyết

1.2. Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.Báo cáo tóm tắt;  Báo cáo chi tiết

1.3. Báo cáo, tờ trình ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Tờ trình tóm tắt; Tờ trình chi tiết; Dự thảo nghị quyết số 1; Phụ lục DTNQ số 1; Dự thảo nghị quyết số 2.

1.4. Báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo chi tiết

1.5. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo chi tiết

1.6. Báo cáo công tác thi hành án 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo chi tiết

1.7 Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tưSở Nội Vụ; Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở NN&PTNT; Sở GD&ĐT; Sở VH-TT&DL; Sở Y tế; Sở Giao thông vận tải; Sở LĐ-TB&XHBảo hiểm xã hội; Bộ CHQS; Ngân hàng CSXH tỉnh

2. Nội dung chuyên đề

2.1. Tờ trình đề nghị về việc phê duyệt đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tờ trìnhTóm tắt đề án; Dự thảo nghị quyết.

2.2. Tờ trình về việc công nhân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là thành phố loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tóm tắt đề án Tờ trình.Dự thảo nghị quyết.

2.3. Tờ trình về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Tờ trình, Báo cáo tóm tắt; Dự thảo nghị quyết.

2.4. Tờ trình đề nghị v/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

2.5. Tờ trình đề nghị v/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

2.6. Tờ trình đề nghị v/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết; Phụ lục DTNQ.

2.7. Tờ trình đề nghị v/v Ban hành phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

2.8. Tờ trình đề nghị v/v ban hành danh mục các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết; Phụ lục DTNQ.

2.9. Tờ trình đề nghị v/v Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, mẫu biểu và thời gian gửi báo cáo ngân sách. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết; Phụ lục DTNQ.

2.10. Tờ trình đề nghị v/v Ban hành quy chế quản lý và sử dụng vốn ngân sách tỉnh, cấp huyện, cấp xã ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

2.11. Tờ trình đề nghị v/v Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

2.12. Tờ trình đề nghị về một số chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trường THPT Chuyên và 08 trường THCS trọng điểm thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

2.13. Tờ trình đề nghị v/v tiếp tục triển khai Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

2.14. Báo cáo kết quả triển khai mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tóm tắt; Báo cáo chi tiết.

2.15. Tờ trình đề nghị v/v Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bênh, chữa bênh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết; Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3.

2.16. Tờ trình đề nghị hỗ trợ tham gia BHYT đối với người cao tuổi từ đủ 65 đến dưới 70 tuổi. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

2.17. Tờ trình đề nghị v/v “Điều chỉnh, đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đợt 4 năm 2017”. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

2.18. Tờ trình đề nghị v/v Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết.

 

II. Báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.  Báo cáo tóm tắt,  Chi tiết báo cáo.

 

III. Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.  báo cáo tóm tắt.

 

IV. Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và những kiến nghị của MTTQ đối với HĐND tỉnh. Thông báo chi tiết

 

V. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh:

1. Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo chi tiết 

2. Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, xử lý giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh. Báo cáo chi tiết

3. Thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018. Tờ trình; Dự thảo nghị quyết

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chi tiết báo cáo.

 

VI. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh 

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế:  Báo cáo chi tiết

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách:  Báo cáo chi tiết

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội: Báo cáo chi tiết