BAN NGHIỆP VỤ HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

17/01/2017 10:51 Số lượt xem: 85

1. Trưởng Ban

Đồng chí: Nguyễn Khắc Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh

Di động: 0969.833.456

 

2. Đồng chí Lê Quang Thuận

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Phó Trưởng phòng Thư ký biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Di động: 0914.384.857

 

3. Đồng chí Trần Thị Uyên

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Trưởng phòng phóng viên Kinh tế đời sống Báo Bắc Ninh

Di động: 0912.548.669

Văn phòng Hội
Nguồn: Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh