BAN NGHIỆP VỤ HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

17/01/2017 10:51 Số lượt xem: 70

1. Trưởng Ban: Nguyễn Khắc Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh

Di động: 0969.833.456

Email:

 

2. Đồng chí Lê Quang Thuận

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Phó Trưởng phòng Thư ký biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Di động: 0914.384.857

Email:

 

3. Đồng chí Trần Thị Uyên

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Phó Trưởng phòng Kinh tế đời sống Báo Bắc Ninh

Di động: 0912.548.669

Email: