BAN KIỂM TRA HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

17/01/2017 10:24 Số lượt xem: 56

1. Trưởng Ban: Nguyễn Xuân Khi

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Di động: 0912.222.152

Email:

 

2. Đồng chí Phạm Vũ Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Chánh văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Di động: 0912.566.333

Email: 

 

3. Đồng chí Hoàng Công Huy

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Trưởng Đài Phát thanh huyện Quế Võ

Di động: 0913. 358.381

Email: