BAN KIỂM TRA HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

17/01/2017 10:24 Số lượt xem: 67

1. Trưởng Ban 

Đồng chí: Nguyễn Tiến Vụ

Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.626.999

Di động: 0917.746.868

               0888.311.818

 

2. Đồng chí Phạm Vũ Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Chánh văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Di động: 0912.566.333

 

3. Đồng chí Hoàng Công Huy

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Trưởng Đài Phát thanh huyện Quế Võ

Di động: 0913. 358.381

Văn phòng Hội
Nguồn: Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh