BAN CÔNG TÁC HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

17/01/2017 10:33 Số lượt xem: 86

1. Trưởng Ban

Đồng chí: Nguyễn Đình Trai

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Di động: 0918. 719.836

Email: binhthaicdbtv@gmail.com

 

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Nghị

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Trưởng phòng Thời sự Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Di động: 0912.145.269

Email: tiennghibtv@gmail.com

 

3. Đồng chí Đỗ Thanh Xuân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính Báo Bắc Ninh

Di động: 0982.179.669

Email: donhanbbn@gmail.com

 

4. Đồng chí Nguyễn Quang Trung

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Phó Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Người Kinh Bắc - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh

Di động: 0912.298.215

 

Văn phòng Hội
Nguồn: Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh