BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

17/01/2017 10:11 Số lượt xem: 134

1. Đồng chí Nguyễn Tiến Vụ

Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.626.999

Di động: 0917.746.868

               0888.311.818

 

2. Đồng chí Nguyễn Bá Sinh

Nguyên Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu Thanh An, phường Vũ Ninh, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Di động: 0913.259.125

 

3. Đồng chí Nguyễn Đình Trai

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu 3, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Di động: 0912.496.127

 

4. Đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn

Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.870.779

Di động: 0969.833.456

 

5. Đồng chí Phạm Vũ Tuấn

Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.827.037

Di động: 0912.566.333

 

6. Đồng chí Nguyễn Tiến Nghị

Trưởng phòng Thời sự Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Địa chỉ: Dốc Suối Hoa, phường Vũ Ninh, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0912.145.269

 

7. Đồng chí Đỗ Thanh Xuân

Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính Báo Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.875.733

Di động: 0982.179.708

 

8. Đồng chí Hoàng Công Huy

Trưởng Đài Phát thanh huyện Quế Võ

Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.863.242

Di động: 0913.358.381

 

9. Đồng chí Trần Thị Uyên

Trưởng phòng phóng viên Kinh tế đời sống Báo Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.827.084

Di động: 0912.548.669

 

10. Đồng chí Lê Quang Thuận

Phó Trưởng phòng Thư ký biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Địa chỉ: Dốc Suối Hoa, phường Vũ Ninh, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0914.384.857

.

11. Đồng chí Nguyễn Quang Trung

Phó Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Người Kinh Bắc - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 1 Lý Thái Tổ, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0912.298.215

.

Văn phòng
Nguồn: Hội Nhà báo tỉnh