BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

17/01/2017 10:11 Số lượt xem: 121

1. Đồng chí Nguyễn Bá Sinh

Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.825.329

Fax: 0222. 3.822.363

Di động: 0913.259.125

 

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Vụ

Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Dốc Suối Hoa, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.820.090

Fax: 0222. 3.871.859

Di động: 0917.746.868

 

3. Đồng chí Nguyễn Đình Trai

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.874.816

Fax: 0222. 3.822.363

Di động: 0918.719.836

 

4. Đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn

Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.870.779

Di động: 0969.833.456

 

5. Đồng chí Phạm Vũ Tuấn

Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.827.037

Di động: 0912.566.333

 

6. Đồng chí Nguyễn Tiến Nghị

Trưởng phòng Thời sự Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Địa chỉ: Dốc Suối Hoa, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0912.145.269

 

7. Đồng chí Đỗ Thanh Xuân

Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính Báo Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.875.733

Di động: 0982.179.708

 

8. Đồng chí Hoàng Công Huy

Trưởng Đài Phát thanh huyện Quế Võ

Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.863.242

Di động: 0913.358.381

 

9. Đồng chí Trần Thị Uyên

Phó Trưởng phòng Kinh tế đời sống Báo Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.827.084

Di động: 0912.548.669

 

10. Đồng chí Lê Quang Thuận

Phó Trưởng phòng Thư ký biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Địa chỉ: Dốc Suối Hoa, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0914.384.857

.

11. Đồng chí Nguyễn Quang Trung

Phó Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Người Kinh Bắc - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 1 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0912.298.215

.