Truy cập nội dung luôn

Trong 2 ngày 4 và 5- 7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cơ quan hội Cơ quan hội